Przedszkole i Żłobek

Żłobek Bajkowa Kraina to miejsce, w którym dbamy o właściwy rozwój Twojego dziecka. W codziennej pracy żłobka łączymy opiekę, wychowanie i edukację dzieci w wieku od 5. m-ca do 3. roku życia.
Jeżeli jesteś rodzicem dziecka, które ukończyło 2,5 roku, daj mu możliwość rozwoju w Przedszkolu Bajkowa Kraina w Drawsku Pomorskim.

WIĘCEJ

Bajkowa

Kraina

Przewodnik po fascynującym świecie edukacji i zabawy dla najmłodszych w Przedszkolu i Żłobku Bajkowa Kraina. Odkryj magiczną krainę

Bajkowa Kraina

W naszej placówce zapewniamy bezpieczeństwo, rodzinną atmosferę, komfortowe warunki oraz bogatą ofertę programową.

Nasze najważniejsze atuty:

Przedszkole i żłobek

Przestrzeń w jakiej dzieci spędzają czas :

Wysoka jakość powietrza w salach :

  1. wentylacja mechaniczna z filtrami HEPA odpowiada za wymianę powietrza “brudnego”
    na powietrze “czyste” oraz regulację nawilżania (chłodzi latem oraz ogrzewa zimą bez konieczności stosowania klimatyzatorów i nawilżaczy powietrza),
  2. ogrzewanie podłogowe zapewnia lepszy rozkład temperatury w pomieszczeniach oraz pomaga zapewnić dobre samopoczucie,

3. ozonowanie co najmniej raz w tygodniu (lub częściej w zależności od bieżących potrzeb, np. infekcja) – metoda oczyszczania nie tylko powietrza, ale i wszystkich powierzchni.

Bezpieczeństwo i higiena :

  1. dzieci nie poparzą się i nie zatrują – w łazienkach temperatura wody jest regulowana przez termostat tak, aby dzieci się nie oparzyły; instalacja wody posiada zawory antyskażeniowe; umywalki i toalety znajdują się na wysokości dostosowanej do wzrostu dzieci; brak kaloryferów,

monitoring wizyjny – w salach, w częściach komunikacyjnych oraz na zewnątrz budynku posiadamy zamontowane kamery, dzięki którym wszyscy czujemy się bezpieczniej,

2.budynek został na nowo przeprojektowany i przebudowany z myślą o komfortowym miejscu opieki nad dziećmi w żłobku oraz edukacji dzieci w przedszkolu,

wyposażenie żłobka i przedszkola posiada stosowne certyfikaty wymagane dla tego typu obiektów,

3.posiadamy wdrożony system GMP oraz HACCP zapewniający bezpieczeństwo zdrowotne żywności oraz wysokie standardy higieny i bezpieczeństwa.

Wygląd sal dziennego pobytu w żłobku oraz sal edukacyjnych w przedszkolu :

  1. wnętrza zostały zaprojektowane i wyposażone, by czuć się w nich przyjemnie i komfortowo, sprzyjając koncentracji i kreatywności.

Pozwolenia i dokumentacja prawna – do uruchomienia działalności żłobka i przedszkola było niezbędne uzyskanie :

  1. zaświadczeń o wpisie do właściwych rejestrów dające pewność, że żłobek i przedszkole posiada wszystkie wymagane przepisami prawa zaświadczenia i odbioru oraz podlega okresowemu nadzorowi odpowiednich służb państwowych, tj.

2. zatwierdzenie zakładu i wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej wydany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drawsku Pomorskim,

3. pozytywna opinia Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim w zakresie spełniania wymagań przeciwpożarowych + decyzja

4. pozytywna decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drawsku Pomorskim ws. spełnienia wymagań lokalowych i sanitarnych obowiązujących dla żłobka. + przedszkole

+ pozytywna ocena dotyczącą jakości sanitarnej wody do spożycia,

5. pozytywne wyniki badań instalacji elektrycznej oraz natężenia oświetlenia,

6. pozytywny wynik badania skuteczności wentylacji i jej odbiór (w lokalach żłobka zastosowano system wentylacji mechanicznej, nawiewowo-wywiewny).

7. pozwolenie na budowę wraz ze zmianą przeznaczenia lokalu, wydane przez Starostę Drawskiego,

8. pozwolenie na użytkowanie wydane przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Drawsku Pomorskim

Ramowy rozkład dnia w żłobku Bajkowa Kraina Drawsko Pomorskie

Przedszkole i Żłobek

Bajkowa Kraina

Pozwolenia i dokumentacja prawna – do uruchomienia działalności żłobka i przedszkola było niezbędne uzyskanie:


Działamy w oparciu o następujące wartości: