Grupa Smerfy

Przedszkole

Grupa Smerfy

Oddział “Smerfy” to grupa dzieci w wieku 3, 4 i 5-lat. Wychowawcy grupy to Jagoda Płuska  
i Katarzyna Małecka-Jaksender. Do grupy uczęszcza 14 dzieci. Dzieci są pogodne, otwarte, ciekawe świata. Uwielbiają gry i zabawy ruchowe zarówno w sali przedszkolnej jak i na świeżym powietrzu np. na placu zabaw. Dzieci wzajemnie sobie pomagają i uczą się samodzielności. Przestrzegają zasad “Smerfów” ustalonych w grupie. Uwielbiają zajęcia sensoryczne, muzyczne, plastyczne. Pobudzają swoją ciekawość świata poprzez ciekawe doświadczenia prowadzone przez nauczycieli. Z chęcią uczą się nowych wierszy i piosenek, czego dowodem jest organizowanie w naszym przedszkolu takich wydarzeń jak: Dzień Babci i Dziadka, Dzień Rodziny. Dzieci z chęcią obchodzą również święta patriotyczne, ucząc się przy tym patriotyzmu i wiedzy o swoim kraju. Korzystają z pakietu książek Nowi Tropiciele. Dzieci uczęszczają na zajęcia dodatkowe “Drużyna Kangura”, które rozwijają sprawność ruchową i wiedzę o ekologii.