Opłaty Żłobek

WIĘCEJ

Bajkowa

Kraina

Żłobek Bajkowa Kraina to miejsce, w którym dbamy o właściwy rozwój Twojego dziecka. W codziennej pracy żłobka łączymy opiekę, wychowanie i edukację dzieci w wieku od 5. m-ca do 3. roku życia.
Jeżeli jesteś rodzicem dziecka, które ukończyło 2,5 roku, daj mu możliwość rozwoju w Przedszkolu Bajkowa Kraina w Drawsku Pomorskim.

Opłaty Żłobek

Ważna Informacja !

Żłobek Bajkowa Kraina prowadzony przez FUNDACJĘ „PARTNERSTWO DLA ROZWOJU” w okresie od stycznia do grudnia 2024r. otrzymuje dotację celową z budżetu Gminy Drawsko Pomorskie. Wysokość miesięcznej dotacji udzielanej na każde dziecko objęte opieką w żłobku wynosi 250,00 zł.

Pełne czesne bez dofinansowań

1230 PLN*

* jest to pełna wartość czesnego, która nie uwzględnia dofinansowań

cena na 2024 rok

 • w zależności od tego, gdzie mieszkasz oraz ile dzieci posiadasz, wysokość przysługujących dofinansowań może być różna – ostateczne opłaty za czesne mogą być różne,
 • od 2022 roku rodzicom dzieci, których dzieci uczęszczają do żłobka, przysługują rządowe dofinansowania – kwota czesnego zależna jest od tego, czy posiadasz jedno, czy więcej dzieci; więcej informacji w temacie dofinansowań znajdziesz tutaj.
 • od 2022 roku rodzicom dzieci, których dzieci uczęszczają do żłobka, przysługują rządowe dofinansowania – kwota czesnego zależna jest od tego, czy posiadasz jedno, czy więcej dzieci; więcej informacji w temacie dofinansowań znajdziesz tutaj.

Czesne dla pierwszego dziecka

w rodzinie

580 PLN**

** sposób wyliczenia: od pełnego czesnego 1230 PLN odejmujemy przysługujące dofinansowania:

 • – 250 PLN jeżeli mieszkasz na terenie Gminy Drawsko Pomorskie (dofinansowanie odejmowane jest od rachunku),
 • – 400 PLN z Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego – dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku (dofinansowanie z ZUS wpływa na konto bankowe żłobka, po czym zwracamy dofinansowanie Rodzicowi na konto).

Czesne dla kolejnego dziecka

w rodzinie

480 PLN**

** sposób wyliczenia: od pełnego czesnego 1230 PLN odejmujemy przysługujące dofinansowania:

 • – 250 PLN jeżeli mieszkasz na terenie Gminy Drawsko Pomorskie (dofinansowanie odejmowane jest od rachunku),
 • – 500 PLN z Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego – dofinansowanie nie jest odejmowane od rachunku, rachunek za czesne wynosi 980 PLN, dodatkowe 500 PLN obniżające tę wartość Rodzic otrzymuje przez 24 m-ce z ZUS na własny rachunek).

wyżywienie

14 PLN / dzień

 • cena na 2024 rok
 • płatne za dni obecności dziecka w żłobku – nieobecność zgłaszamy najpóźniej do godziny 08:00 dnia nieobecności za pośrednictwem aplikacji LiveKid,
 • istnieje możliwość ustalenia indywidualnej diety,
 • więcej o wyżywieniu w żłobku. Link : Żywienie

wpisowe

500 PLN

 • opłata gwarantująca miejsce w żłobku,
 • opłata na pokrycie kosztów administracyjnych (np. ubezpieczenie, rozwój placówki),
 • opłata nie podlegająca zwrotowi.

ulgi i rabaty

 • zniżka 20% dla drugiego dziecka
 • zniżka 50% na wyżywienie dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny
 • opłata nie podlegająca zwrotowi.