Plan dnia

WIĘCEJ

Bajkowa

Kraina

Żłobek Bajkowa Kraina to miejsce, w którym dbamy o właściwy rozwój Twojego dziecka. W codziennej pracy żłobka łączymy opiekę, wychowanie i edukację dzieci w wieku od 5. m-ca do 3. roku życia.
Jeżeli jesteś rodzicem dziecka, które ukończyło 2,5 roku, daj mu możliwość rozwoju w Przedszkolu Bajkowa Kraina w Drawsku Pomorskim.

Ramowy rozkład dnia w przedszkolu

6:30 - 8:00

Schodzenie się dzieci do przedszkola. Indywidualne rozmowy z dziećmi i rodzicami. Zabawy służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci. Gry i zabawy stolikowe, dydatyczne, konstrukcyjne, tematyczne.

8:00 - 8:15

Zajęcia powitalne

Blog - Przedszkole i żłebek Bajkowa Kraina Drawsko Pomorskie

8:15 - 8:30

Ćwiczenia gimnastyczne buzi ciała i języka,zabawy ruchowe. Prace porządkowe w Sali. Zabiegi higieniczno-samoobsługowe związane z przygotowaniem do śniadania.

8:30 - 9:00

Śniadanie - doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku.

Blog - Przedszkole i żłebek Bajkowa Kraina Drawsko Pomorskie

9:00 - 9:30

Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne organizowane przez nauczyciela,wyzwalające aktywności dzieci w różnychsferach rozwoju. Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą.

9:30 - 10:15

Zabawy swobodne. Kontynuowanie prac wynikających z zajęć wychowawczo-dydaktycznych. Czynnośco organizacyjno-porządkowe. Zajęcia indywidualne z dzieckiem według potrzeb rozwojowych.

Blog - Przedszkole i żłebek Bajkowa Kraina Drawsko Pomorskie

10:15 - 10:30

Drugie śniadanie.

10:30 - 11:30

Spacer. Zabawy na świeżym powietrzu, zabawyi gry ruchowe,obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe , ogrodnicze i wycieczki - swobodna aktywność dzieci. Zajęcia ruchowe w sali ( w razie niekorzystnej aury )

Blog - Przedszkole i żłebek Bajkowa Kraina Drawsko Pomorskie

11:30 - 12:00

Zupa - wspieranie samodzielnych zadań dziecka, kształtowanie nawyków higienicznych i zachowań prozdrowotnych. Samodzielne spożywanie posiłku , prawidłowe posługiwanie się sztućcami.

12:00 - 12:15

Czynności higieniczne i samoobsługowe przed spaniem ( nauka samodzielnego ubierania się oraz korzystania z toalety )

Blog - Przedszkole i żłebek Bajkowa Kraina Drawsko Pomorskie

12:15 - 13:15

Leżakowanie przy muzyce relaksacyjnej lub słuchania bajek.

13:15 - 13:30

Czynności samoobsługowe , przygotowanie do obiadu.

Blog - Przedszkole i żłebek Bajkowa Kraina Drawsko Pomorskie

13:30 - 14:00

Obiad - drugie danie - wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych.

14:00 - 15:00

Zabawy dowolne w grupie łączonej ; czytanie literatury dziecięcej,fragmentów książek.

Blog - Przedszkole i żłebek Bajkowa Kraina Drawsko Pomorskie

15:00 - 16:00

Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości. Zabawy w kole, zabawy stolikowe , zabawy dowolne według zainteresowań dzieci. Zabawy na świeżym powietrzu. Ćwiczenia artykulacyjne ,ortograficzne , słuchowe. Porządkowanie Sali. Rozchodzenie się dzieci.