Przedszkole

WIĘCEJ

Bajkowa

Kraina

Żłobek Bajkowa Kraina to miejsce, w którym dbamy o właściwy rozwój Twojego dziecka. W codziennej pracy żłobka łączymy opiekę, wychowanie i edukację dzieci w wieku od 5. m-ca do 3. roku życia.
Jeżeli jesteś rodzicem dziecka, które ukończyło 2,5 roku, daj mu możliwość rozwoju w Przedszkolu Bajkowa Kraina w Drawsku Pomorskim.

Przedszkole Bajkowa Kraina

Drawsko Pomorskie

Przedszkole w Drawsku Pomorskim to placówka edukacyjna, która zapewnia opiekę i wczesne nauczanie dzieciom w wieku przedszkolnym. Przedszkole w Drawsku Pomorskim oferuje bogaty program nauczania, który rozwija umiejętności dzieci w zakresie języka, matematyki, nauk przyrodniczych, sztuki oraz kultury fizycznej.

Przedszkole w Drawsku Pomorskim posiada nowoczesną infrastrukturę i wyposażenie, które zapewniają bezpieczeństwo i komfort zarówno dzieciom, jak i personelowi. Wszyscy pracownicy przedszkola są wykwalifikowanymi nauczycielami z doświadczeniem w pracy z dziećmi.

W naszym przedszkolu panuje przyjazna atmosfera, która sprzyja rozwojowi emocjonalnemu i społecznemu dzieci. Dzieci mają możliwość uczestniczenia w różnorodnych zajęciach, w tym wycieczkach, warsztatach artystycznych i sportowych, jak również imprezach okolicznościowych.

Przedszkole jest otwarte na współpracę z rodzicami i zachęca ich do aktywnego udziału w życiu placówki. Rodzice mają możliwość wzięcia udziału w różnorodnych działaniach, takich jak wycieczki, warsztaty, spotkania z nauczycielami, czy organizacja imprez dla dzieci.

Nasze przedszkole  to idealne miejsce dla dzieci, które chcą rozwijać swoje talenty i umiejętności, a jednocześnie cieszyć się wspaniałą zabawą i przyjaźnią z rówieśnikami.

Zapisz swoje dziecko do przedszkola

Przedszkole – Bajkowa Kraina Drawsko Pomorskie

Zapisz dziecko do Przedszkola

Wypełnij formularz