Zajęcia w ramach czesnego

Zajęcia

WIĘCEJ

Bajkowa

Kraina

Żłobek Bajkowa Kraina to miejsce, w którym dbamy o właściwy rozwój Twojego dziecka. W codziennej pracy żłobka łączymy opiekę, wychowanie i edukację dzieci w wieku od 5. m-ca do 3. roku życia.
Jeżeli jesteś rodzicem dziecka, które ukończyło 2,5 roku, daj mu możliwość rozwoju w Przedszkolu Bajkowa Kraina w Drawsku Pomorskim.

Zajęcia w Bajkowej Krainie

Zajęcia edukacyjne

Zajęcia muzyczne

Zabawy sensoryczne

Zajęcia plastyczne

Zajęcia językowe

Zajęcia fizyczne

Zajęcia kulinarne

Zabawy