Żłobek

WIĘCEJ

Bajkowa

Kraina

Żłobek Bajkowa Kraina to miejsce, w którym dbamy o właściwy rozwój Twojego dziecka. W codziennej pracy żłobka łączymy opiekę, wychowanie i edukację dzieci w wieku od 5. m-ca do 3. roku życia.
Jeżeli jesteś rodzicem dziecka, które ukończyło 2,5 roku, daj mu możliwość rozwoju w Przedszkolu Bajkowa Kraina w Drawsku Pomorskim.

Ważna Informacja !

Żłobek Bajkowa Kraina prowadzony przez FUNDACJĘ „PARTNERSTWO DLA ROZWOJU” w okresie od stycznia do grudnia 2024r. otrzymuje dotację celową z budżetu Gminy Drawsko Pomorskie. Wysokość miesięcznej dotacji udzielanej na każde dziecko objęte opieką w żłobku wynosi 250,00 zł.

Żłobek Bajkowa Kraina

Drawsko Pomorskie

Żłobek w Drawsku Pomorskim to placówka zapewniająca opiekę i wsparcie rozwojowe dla dzieci w wieku od 6 miesięcy do 3 lat. W żłobku dba się o zdrowie i bezpieczeństwo maluchów, zapewnienie im odpowiedniej ilości snu, pożywienia i stymulacji rozwojowej.W naszym żłobku zatrudniani są wykwalifikowani i doświadczeni opiekunowie, którzy zapewniają dzieciom indywidualne podejście oraz pomoc w nauce pierwszych umiejętności. Żłobek posiada także specjalistyczne sale zabaw oraz plac zabaw, co umożliwia dzieciom rozwijanie swoich umiejętności ruchowych i społecznych.

W ramach oferty żłobka w Drawsku Pomorskim dostępne są także zajęcia dodatkowe, takie jak zajęcia muzyczne, taneczne czy językowe. Dzięki temu dzieci mają możliwość poszerzania swoich zainteresowań i rozwijania swoich talentów.

Żłobek jest pod stałą opieką lekarzy oraz pielęgniarek, co zapewnia rodzicom pełne bezpieczeństwo i pewność, że ich dziecko jest w dobrych rękach.

Dla rodziców, którzy potrzebują wsparcia finansowego w opłacaniu żłobka, dostępne są różne formy pomocy finansowej, takie jak np. becikowe czy programy dofinansowywania opieki nad dziećmi.

W żłobku panuje przyjazna atmosfera, co sprawia, że dzieci czują się tam swobodnie i bezpiecznie. Nasza placówka  stanowi doskonałe rozwiązanie dla rodziców, którzy potrzebują pomocy w opiece nad dziećmi, a jednocześnie chcą zapewnić im jak najlepsze warunki rozwojowe.

Zapisz swoje dziecko do żłobka

Żłobek – Bajkowa Kraina Drawsko Pomorskie

Zapisz dziecko do Żłobka

Wypełnij formularz