Grupa Misie

Żłobek

Grupa Misie

uczęszczają do niej najstarsze dzieci w żłobku, w wieku od dwóch do trzech lat.